ગ્લેશીયર

લાગણીના ગ્લેશીયર પીગળે
આવે આંસુના ઘોડાપુર
કંઈ કેટલીય વસ્તુઓ
જાય તણાઈ.
લાગણીઓની
નદી સુકાય જાય
અથવા તો
વહેણ બદલે
કંઈ કેટલાય
પ્રસંગો ડૂબે
નદીના ન હોવાપણામાં.
કુદરતને હોનારત પ્રિય છે!
ના, ના
એવું નથી
કુદરત ને પણ ઘરેડ -રૂટિન
પસંદ નથી.
ગ્લોબલ વોર્મિંગ લાગણીઓનું!
વધુ કુદરતી બનીએ
માનવનિર્મિત વસ્તુઓના
સહારે?

Comments

Popular posts from this blog

બક્ષી - સિર્ફ નામ હી કાફી હૈ|

આજની લગ્ન-વ્યવસ્થા

ગુ જ ર તી..... ગુજરાતી!!!