કવિતાઓ નું પંચક!


[૧]
હોળીકા બાળી 
પ્રહલાદને બચાવ્યો.
લોકો પોતાની અંદર 
કેટલી હોળીકાઓ 
રાખતાં હશે? 
ક્યારેક પ્રહલાદ ઓછા 
પડતા હશે એટલી 
હોળીકાઓ...

[૨]
રંગબેરંગી પાણી 
અને રંગો વડે શું 
રંગાવાનું એ લોકો 
વિચારતા હશે
જે લોકો એ 
જીવનમાં 
સફેદ  અને કાળો 
સિવાય એક પણ 
બીજો રંગ ના જોયો
હોય એ લોકો તો 
આ બધાં રંગોથી 
ડરી જ જાય...

[૩]
ગુલાલ, કેસુડો 
મને 
કાચીંડાની યાદ
અપાવે છે.
કાચિંડો તો દરરોજ
ધુળેટી રમે નહી??
ધુળેટી સિવાય
પણ આવા 
કેટલાય કાચીંડાઓને
મનુષ્ય સ્વરૂપે 
ફરતાં 
રંગ બદલતાં જોયા છે 
પણ.. 
મને શું હક છે 
એ વિષે બોલવાનો?
જયારે 
હું જ 
રંગ બદલતો હોઉં.

[૪]
રંગો - તરંગો 
તરંગો તો 
એવા ઉદભવે છે 
કે 
આખી પૃથ્વીને 
સફેદ - કાળા 
રંગે રંગી દઉં.
આ રંગો નું કામ જ શું છે?
રંગીન દુનિયા કે 
રંગહીન દુનિયા?
કાળું - ધોળું 
બસ બીજા રંગો તો નહીં.
કાળા ધોળાં માંજ 
પડવાનું - આખડવાનું 
લોકો બીજા રંગો ભરી ને 
આકર્ષવાનો પ્રયાસ 
તો ના કરે...

[૫]
૨ દિવસ 
હોળી ધુળેટી.
૩૬૩ દિવસ 
ખૂન, આત્મહત્યા 
અકસ્માતો 
બળાત્કારો 
લુંટ 
ચોરી 
આ બધી હોળીકાઓ ની 
શાલ નહીં
ઉડી જતી હોય?
કે પ્રહલાદ 
હવે પોતે એનાં
બાપની જેમ 
મદ્ થી 
છકી જઈને 
આવા "તાપણાંઓમાં"
નહી બેસતો હોય?  


(c)મનન ભટ્ટ (૨૦૧૪, દિવસ: હોળી )Comments

sneha patel said…
Hello..
I have visited your site ,you are doing well..design and arrangements are really fantastic..
Here I am to inform you that you can add up your income (Up to 10,000/per month and more).
Our organization Kachhua is working to help students in their study and you can join with us in this work. For that visit the page
http://www.kachhua.com/index.php/page/Webpartner-42.html

For further information please contact me.

Sneha Patel
Webpartner Department
Kachhua.com
Watsar Infotech Pvt Ltd

cont no:02766220134
(M): 9662523399(office time;9 AM to 6 PM)

Emai : help@kachhua.com

Popular posts from this blog

કાદવ

બક્ષી - સિર્ફ નામ હી કાફી હૈ|

કુંભકર્ણના વંશજો